Profesori

  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Docent

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor štúdia, Rektor kňazského seminára, Docent

  doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Odborný asistent

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Vicerektor KS, Odborný asistent

  Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Slavomír Beluško

  Technik, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Ing. Anna Jurčová

  Referent, Ekonóm, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Daša Kovaľanová

  Knihovníčka, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Mária Polláková

  Referent, Nepedagogický zamestnanec