O knižnici

  V univerzitnej knižnici môžete v súčasnosti nájsť viac ako 200 000 kníh. V budove sa nachádzajú priestory na kultúrne a spoločenské podujatia, tiché študovne, konferenčná miestnosť a množstvo študijných miest s počítačmi umožňujúcimi prístup ku zdigitalizovaným knihám.
  O knižnici

  Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku z 24. februára 2009 došlo k zlúčeniu čiastkových knižníc na Katolíckej univerzite v Ružomberku a k vytvoreniu jednotnej Univerzitnej knižnice s centrálnym pracoviskom v Ružomberku a s pracoviskami na TF KU so sídlom v Košiciach a na Teologickom inštitúte TF KU so sídlom v Spišskom Podhradí.

  Univerzitná knižnica KU v Ružomberku je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom:

  • poskytuje služby pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti;
  • bibliograficky registruje a uchováva publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov;
  • sprístupňuje knihy, odborné periodiká, dennú tlač, elektronické informačné zdroje.

  Knižnica očami Veroniky