Impulzy historického odkazu Marie Szymanowskej a jej inštruktívneho cyklu „Vingt Exercices et Préludes pour le Pianoforte“

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.118-125

  Autor: Jordana Palovičová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 118-125

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article deals with the forgotten historical legacy of the distinguished Polish female piano virtuoso and composer Maria Szymanowska (1789-1831) and her inspiring instructive piano cycle „Vingt Exercices et Préludes pour le Pianoforte“ (Twenty Exercises for Pianoforte).

  Keywords: Maria Szymanowska. Piano. Composer. Pianist. Vingt Exercices et Préludes pour le Pianoforte. Etudes.

  Citácia:

  PALOVIČOVÁ, Jordana. Impulzy historického odkazu Marie Szymanowskej a jej inštruktívneho cyklu „Vingt Exercices et Préludes pour le Pianoforte“. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (4), s. 118-125. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.118-125