Inštruktívna tvorba vybraných súčasných skladateľov a jej využitie v umeleckom vzdelávaní v základných umeleckých školách

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.42-50

  Autor: Martin Jurčo

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 42-50

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Slovak piano music of 21st century composers is quite extensive, so it is important to know how to navigate through it. The versatility and genre variation in this work is rich, yet relatively unknown to the music public. This is evidenced by the fact that we hear mostly old familiar pieces at music events. Also due to this, the use of instructive piano works by contemporary composers in the pedagogical process is relatively underrepresented. Our aim is not to map all the available literature, but to highlight that which meets the criteria for use in the pedagogical process.

  Keywords: Interpretation. Composer. Teacher. Works. Pedagogy.

  Citácia:

  JURČO, Martin. Inštruktívna tvorba vybraných súčasných skladateľov a jej využitie v umeleckom vzdelávaní v základných umeleckých školách. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (4), s. 42-50. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.42-50