Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.11-22

  Autor: Anna Hudecová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 11-22

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The main aim of the study is to justify the need for early intervention for the child and the family with a child with a disability. The study presents the results of research with in the e-learning project “E-learning training modules on the issue of early intervention in the family with child with developmental risk“.

  Keywords: Early Intervention. Family. Principles of early intervention. The needs of the child. E-learning model.

  Citácia:

  HUDECOVÁ, Anna. Poskytovanie včasnej starostlivosti pre rodičov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 11-22. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.11-22