Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku poskytuje svoje služby počas semestra v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.

    _____________________________________________________________________________