POČAS SEMESTRA  JE KNIŽNICA OTVORENÁ NASLEDOVNE:

    Pondelok: od 8:00 do 15:00 

    Utorok: od 8:00 do 18:00 
    Streda: od 8:00 do 18:00 

    Štvrtok: od 8:00 do 15:00 
    Piatok: od 8:00 do 15:00