UK KU bude od 29. 11. OTVORENÁ v pracovných dňoch od 10.00 do 15.00 hod.

    Nakoľko je UK KU súčasťou VŠ bez právnej subjektivity, môže ju navštíviť študent na ceste do VŠ, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy v režime OTP.

    Vstup do budovy bude umožnený po preukázaní sa potrebným dokladom pri výpožičnom pulte. Pobyt v priestoroch bude umožnený na nevyhnutne potrebný čas v súvislosti so zabezpečením študijnej literatúry, za dodržania všetkých platných protiepidemických opatrení.

    UK KU bude počas trvania núdzového stavu otvorená v čase od 10.00 do 15.00 hod. Knihy môžete vrátiť aj prostredníctvom biblioboxov. Rovnako sme vám k dispozícii aj prostredníctvom kontaktov zverejnených na našom webe.