Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku poskytuje svoje služby od 8.00 do 15.00 hod., počas celého pracovného týždňa, v režime ZÁKLAD.

    _____________________________________________________________________________