Zero Waste Management v cirkulárnej ekonomike ako súčasť vzdelávania učiteľov odborných predmetov

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.121-130

  Autori: Slávka Krásna, Silvia Barnová, Zuzana Geršicová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 121-130

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The study is focused on the issues of Zero Waste Management in circular economy as the central topic in the process of the green transformation of the economy, which should be included in vocational subject teacher training programmes. In the study, the notion of Zero Waste Management in circular economy in relation to vocational subject teacher training is defined.

  Keywords: Zero waste management. Circular economy. Teacher training.

  Citácia:

  KRÁSNA, Slávka – BARNOVÁ, Silvia – GERŠICOVÁ, Zuzana. Zero Waste Management v cirkulárnej ekonomike ako súčasť vzdelávania učiteľov odborných predmetov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 121-130. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.121-130