Osobnosti slovenskej matematiky – inšpirácia a životné vzory pre budúce generácie – prof. Ján Čižmár

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.71-75

  Autori: Tomáš Lengyelfalusy, Štefan Tkačik

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 71-75

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Slovakia has many world-class mathematicians who can be an inspiration for the younger generation. The aim of this paper is to present the results of the project, which captures important Slovak mathematicians and maps important mathematical workplaces in Slovakia. The paper will focus on one of the last processed personalities of mathematics at prof. Ján Čižmar.

  Keywords: Personalities of Slovak Mathematics. History of mathematics. Geometry. Ján Čižmár.

  Citácia:

  LENGYELFALUSY, Tomáš – TKAČIK, Štefan. Osobnosti slovenskej matematiky – inšpirácia a životné vzory pre budúce generácie – prof. Ján Čižmár. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 71-75. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.71-75