Poskytovanie starostlivosti deťom do troch rokov ako súčasť ranej podpory rodiny (od minulosti po súčasnosť)

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.23-30

  Autor: Slavomíra Bellová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 23-30

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper describes the care of children under three from a retrospective and prospective perspective. It draws attention to the inclusion of the child and the possible intervention that is provided to child as well as to the family as an integrated system.

  Keywords: Child under three years. Retrospective. Perspective. The family with a child with a disability.

  Citácia:

  BELLOVÁ, Slavomíra. Poskytovanie starostlivosti deťom do troch rokov ako súčasť ranej podpory rodiny (od minulosti po súčasnosť). In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 23-30. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.23-30