Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.80-89

  Autori: Eva Koželuhová, Mária Vargová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 1

  Strany: 80-89

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article focuses on the development of digital literacy in preschool and younger school age through game. In the introduction, it briefly defines the concept of digital literacy and introduces the educational objectives related to the development of digital literacy in pre-primary and primary education in the Slovak and Czech Republics. It also presents suggestions for the development of different areas of digital literacy through play and accessible toys.

  Keywords: Digital literacy. Preschool education. Primary education. Game. Toy.

  Citácia:

  KOŽELUHOVÁ, Eva – VARGOVÁ, Mária. Rozvoj digitálnej gramotnosti detí prostredníctvom hry. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (1), s. 80-89. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.80-89