Reflexia vybraných teoretických zdrojov tematizujúcich maliarstvo prelomu 20. a 21. storočia v našom regióne

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.9-15

  Autor: Xénia Bergerová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 9-15

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article is a reflection on selected theoretical sources dealing with painting in Slovakia and the Czech Republic at the turn of the 20th and 21st centuries. These are several key theoretical publications or works that go into the depth of the given issue and analyse the contemporary situation and personalities in contemporary painting in different ways.

  Keywords: Literary sources. Publications. Art theory. Painting. Contemporary art.

  Citácia:

  BERGEROVÁ, Xénia. Reflexia vybraných teoretických zdrojov tematizujúcich maliarstvo prelomu 20. a 21. storočia v našom regióne. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (4), s. 9-15. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.9-15