Práca učiteľa primárneho vzdelávania s hardvérom v kontexte sebahodnotenia a využívania v praxi

    Fulltext (.pdf)

    https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.65-71

    Autor: Alžbeta Kuljovská

    In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

    ISSN: 1336-2232

    Ročník: 22

    Číslo: 1

    Strany: 65-71

    Rok vydania: 2023

    Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

    Abstract: The contribution presents the results of the research of the teachers’ self-evaluation in the context of their skills to work with hardware (interactive table, projector data, programmable toys, etc.). The aim of the contribution is also to bring the theoretical background of the self-evaluation of teachers in the context of their digital competences.

    Keywords: Primary school. ICT. Hardware. Self-evaluation.

    Citácia:

    KULJOVSKÁ, Alžbeta. Práca učiteľa primárneho vzdelávania s hardvérom v kontexte sebahodnotenia a využívania v praxi. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (1), s. 65-71. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.65-71