Stratégia zakladania spin-off centier v univerzitnom prostredí

  1. časť – Prehľad literatúry o spin-off centrách v univerzitnom prostredí vo svete a na Slovensku

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.65-84

  Autori: Karol ČARNOGURSKÝ,  Miroslava KUBIČKOVÁ, Anna DIAČIKOVÁ

  In: REFLEXIE  Kompendium teórie a praxe podnikania

  ISSN: ISSN 2730-020X

  Ročník: 7

  Číslo: 2

  Strany: 65-84

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article provides a theoretical processing of the issue of university spin-offs, using available foreign and domestic professional literature, information on the mission and functioning of university spin-offs, the main determinants of their creation and the current state of spin-offs in Slovakia. At the same time, he points out the importance of managerial, economic and marketing skills in managing university spin-off centers. The article presents a literature review of the establishment of spin-off centers in the university environment in the world and in Slovakia.

  Keywords: Spin-off. Start-up. University. Business. Economic. Economic education. Management training. Information and knowledge transfer. Business administration.

  Citácia:

  ČARNOGURSKÝ Karol – KUBIČKOVÁ Miroslava – DIAČIKOVÁ Anna. Stratégia zakladania spin-off centier v univerzitnom prostredí, 1.    časť – Prehľad literatúry o spin-off centrách v univerzitnom prostredí vo svete a na Slovensku. In: REFLEXIE  Kompendium teórie a praxe podnikania [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 07 (2), s. 65-84. ISSN 2730-020X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/refl.2023.7.2.65-84