Včasná intervencia ako možnosť predchádzania vzniku syndrómu CAN z pohľadu špeciálnej pedagogiky

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.13-20

  Autor: Anna Hudecová

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 23

  Číslo: 2

  Strany: 13-20

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper presents the possibilities of early care for a child with CAN syndrome. The author presents specific therapeutic concepts of help that can be implemented by professionals, including special educators.

  Keywords: Child abuse and neglect. Special educator. Therapeutic concepts of help.

  Citácia:

  HUDECOVÁ, Anna. Včasná intervencia ako možnosť predchádzania vzniku syndrómu CAN z pohľadu špeciálnej pedagogiky. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 23 (2), s. 13-20. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.13-20