Rozvíjanie expresívnej a receptívnej zložky jazykových zručností u detí s poruchou autistického spektra

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.80-85

  Autor: Martina Magová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 23

  Číslo: 1

  Strany: 80-85

  Rok vydania: 2024

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: This paper deals with the expressive and receptive component of language skills in children with autism spectrum disorder. The communication is one of the triad of autism spectrum disorders, its level depends significantly on the developmental level at which a child with an autism spectrum disorder is. In the article, we focus on some of the areas that need to be developed in children with autism spectrum disorder within the receptive and expressive component of language skills.

  Keywords: Autistic spectrum disorders. Communication. Expressive component of communication. Receptive component of communication.

  Citácia:

  MAGOVÁ, Martina. Rozvíjanie expresívnej a receptívnej zložky jazykových zručností u detí s poruchou autistického spektra. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024, 23 (1), s. 80-85. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.80-85