Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok

email: kniznica@ku.sk
Facebook filozofickej fakulty facebook
tel. výpožičný pult: +421 905 290 110 File:Instagram icon.png - Wikimedia Commons instagram
ISIL SK-8KADAA03830 File:YouTube full-color icon (2017).svg - Wikimedia Commons youtube

 

Vedúci zamestnanec knižnice:

Mgr. Anna Chlebničanová - koordinátorka oddelenia, anna.chlebnicanova@ku.sk, +421918 337 431
Ing. Ján Culka - jan.culka@ku.sk
PhDr. Mária Labašková - maria.labaskova@ku.sk, +421918 337 408

IT Helpdesk:

Mgr. Peter Servanský - peter.servansky@ku.sk, +421918 337 429

Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica, pracovisko Košice

Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice

Telefón: +421 55 68 36 159
E-mail: kniznica.tf[zavinac]ku.sk
ISIL SK-3KADAA03822

prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. - stefan.lencis@ku.sk, +421918 510 398
Mgr. Oliver Hvizd - oliver.hvizd@ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica, pracovisko Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie

Telefón: +421 53 41 94 131
ISIL SK-5KADAA03823

Mgr. Dáša Kovaľanová