Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzitná knižnica

  Hrabovská cesta 5512/1A
  034 01 Ružomberok

  email: kniznica@ku.sk
  Facebook filozofickej fakulty facebook
  tel. výpožičný pult: +421 905 290 110 File:Instagram icon.png - Wikimedia Commons instagram
  ISIL SK-8KADAA03830 File:YouTube full-color icon (2017).svg - Wikimedia Commons youtube

   

  Vedúci pracovník knižnice:

  Oddelenie výpožičiek:

  Mgr. Dana Kočibálová

  evidencia publikačnej / umeleckej činnosti

  PaedDr. Darina Obušeková, PhD.

  Evidencia publikačnej / umeleckej činnosti

  Oddelenie budovania a ochrany fondov:

  IT Helpdesk:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzitná knižnica, pracovisko Košice

  Teologická fakulta
  Hlavná 89
  041 21 Košice

  Telefón: +421 55 68 36 159
  E-mail: kniznica.tf@ku.sk
  ISIL SK-3KADAA03822

  prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. - Vysokoškolský učiteľ, stefan.lencis@ku.sk, +421556836165
  Mgr. Oliver Hvizd - výpožičný pult +421/5568 36 159, oliver.hvizd@ku.sk, +421/5568 36 167

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Univerzitná knižnica, pracovisko Spišské Podhradie

  Spišská Kapitula 12
  053 04 Spišské Podhradie

  Telefón: +421 53 41 94 131
  ISIL SK-5KADAA03823

  Mgr. Daša Kovaľanová - Knihovník, dasa.kovalanova@ku.sk, +421 53 41 94 131