Podpora sociálnych a komunikačných zručností u jednotlivca s viacnásobným postihnutím prostredníctvom terapeutických konceptov

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.65-77

  Autor: Zuzana Fábry Lucká

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 22

  Číslo: 3

  Strany: 65-77

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The topic of the paper is to present terminological definitions and research findings for theory and practice in an individual with multiple disabilities through the support of social and communication competencies using therapeutic concepts. The area of social and communication skills is the most problematic area in the expression of an individual with multiple disabilities, and both areas interfere with his/her life competencies. The aim of the paper is to present research findings in the field and compare them with the theoretical platform.

  Keywords: Social skills. Communication skills. Individual with multiple disabilities. Therapeutics concept.

  Citácia:

  FÁBRY LUCKÁ, Zuzana. Podpora sociálnych a komunikačných zručností u jednotlivca s viacnásobným postihnutím prostredníctvom terapeutických konceptov. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 22 (3), s. 65-77. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.65-77