Podpora rozvíjania komunikačných zručností u jednotlivcov s mentálnym postihnutím prostredníctvom alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.109-118

  Autori: Martina Magová, Barbora Kováčová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 23

  Číslo: 1

  Strany: 109-118

  Rok vydania: 2024

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The presented contribution focuses on appropriate support for developing communication skills in individuals with intellectual disabilities. We primarily deal with alternative and augmentative communication methods for individuals with intellectual disabilities. Further in the paper, we emphasize the aspects that must be taken into account in the correct selection of appropriate methods of supporting speech development in augmentative alternative communication.

  Keywords: Intellectual disability. Communication. Augmentative alternative communication. Support for speech development.

  Citácia:

  MAGOVÁ, Martina – KOVÁČOVÁ, Barbora. Podpora rozvíjania komunikačných zručností u jednotlivcov s mentálnym postihnutím prostredníctvom alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024, 23 (1), s. 109-118. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.109-118