Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.104-112

  Autor: Miriam Matejová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 104-112

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper focuses on topics that were presented at the summer seminars for teachers of the EPTA piano play in the years 1988 – 2008. Briefly presents the European Association of Piano Teachers and the first president of the Slovak section of the EPTA Eva Fischerová – Martvoňová.

  Keywords: EPTA. Topics of lectures.

  Citácia:

  MATEJOVÁ, Miriam. Témy prednášok v rámci letných seminárov EPTA v rokoch 1988 – 2008. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 104-112. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.104-112