Naratívne identity v životných príbehoch učiteľov primárneho stupňa vzdelávania v procese inklúzie

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.109-115

  Autor: Paula Maliňáková

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 109-115

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article discusses the research investigation, which offers readers the form of life stories, and narrative identities according to McAdams (1993). The research investigation continued with semi-structured interviews, data collection, and visual and content analysis. The individual life stories of the teachers were combined into narratives (according to McAdams), which revealed and then nourished the current problems of inclusive education at the primary level of education.

  Keywords: Narrative identities. The life stories of teachers. Inclusion education. Inclusion.

  Citácia:

  MALIŇÁKOVÁ, Paula. Naratívne identity v životných príbehoch učiteľov primárneho stupňa vzdelávania v procese inklúzie. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 109-115. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.109-115