Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.36-47

  Autor: Barbara Valešová Malecová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 2

  Strany: 36-47

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article deals with the possibilities of using expressive therapies in the field of developing emotionality and inclusive awareness. It defines the concept of emotionality and emotions, the development and socialization of emotions and emotional competence. The central chapter is dedicated to individual levels of working with emotions within expressive therapies. The final part discusses the connection between emotional competence and inclusive awareness.

  Keywords: Emotionality. Emotions. Emotional regulation. Emotional competence. Expressive therapies. Inclusion. Inclusive awareness.

  Citácia:

  VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. Rozvoj emocionálnej kompetencie ako predpoklad budovania inkluzívneho povedomia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (2), s. 36-47. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.2.36-47