Laboratórna diagnostika akútnej myeloblastovej leukémie

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.52-56

  Autori: Ivan Ondrášik, Janka Filická, Katarína Ondrášiková, Miriam Tupá

  In: Zdravotnícke štúdie

  ISSN: 1337-723X

  Ročník: 14

  Číslo: 2

  Strany: 52-56

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The aim of the article is to approximate the possibilities of current laboratory diagnostics of acute myeloblastic leukemia (AML). AML diagnosis includes morphological, histological, immunofernotyping and molecular-biological parameters. We focus primarily on the morphological diagnostics of AML.

  Keywords:  Acute myeloblastic leukemia. Morphology. Flow cytometry. Molecular biology.

  Citácia:

  ONDRÁŠIK, Ivan et al.  Laboratórna diagnostika akútnej myeloblastovej leukémie. In: Zdravotnícke štúdie [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 14 (2), s. 52-56. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.52-56