Rámce digitálnych kompetencií učiteľa primárneho vzdelávania v kontexte európskych projektov

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.56-64

  Autor: Oleh Dorozhovets

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 1

  Strany: 56-64

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper focused on the analysis of the digital competencies of teachers at the primary level of education. We analyze the documents related to the formation of teachers' digital competence. In the context of these documents, we discuss the framework of digital competencies presented in the "Digital Competence Framework for Citizens" and some general digital competencies that overlap in several created frameworks.

  Keywords: Digital competence. Digital technologies. Framework of digital competencies. Primary school teacher. Primary education.

  Citácia:

  DOROZHOVETS, Oleh. Rámce digitálnych kompetencií učiteľa primárneho vzdelávania v kontexte európskych projektov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (1), s. 56-64. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.56-64