Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.26-45

  Autor: Miroslav Gejdoš

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 22

  Číslo: 3

  Strany: 26-45

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The author presents important personalities of the Kežmarok lyceum of the 18th and 19th centuries, from which pedagogical, national awakening, cultural, spiritual and social activities in the lyceum are connected, especially among Slovak studying youth.

  Keywords: Kežmarok Lyceum. Benedikty Ján Blahoslav. Buchholtz Juraj Jr. Genersich Ján. Genersich Kristian. Karlovský Ján. Mihalik Daniel. Slavkovský Matej. Podkonický Adam.

  Citácia:

  GEJDOŠ, Miroslav. Učiteľské osobnosti Kežmarského lýcea 18. a 19. storočia. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 22 (3), s. 26-45. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.26-45