Publikačná činnosť

    Publikačná činnosť

    Systém Evidencie publikačnej a umeleckej činnosti slúži na:

    • zber údajov o publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov a interných doktorandov KU a ohlasov na ich publikačnú a umeleckú činnosť
    • generovanie výstupov publikačnej činnosti