Výsledky slovenských žiakov štvrtého ročníka v štúdii TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 z matematiky

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.107-113

  Autor: Alexandra Punčová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 1

  Strany: 107-113

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Slovak fourth grade students have been participating in the international TIMSS testing for over a decade. In our paper, we focus on the analysis of the percentage of correct answers of Slovak IV. grade students in mathematics in eTIMSS 2019, comparison of the Mathematical Framework TIMSS 2019 and TIMSS 2015 for IV. grade and comparison of the percentage of correct answers of Slovak IV. grade students from individual thematic areas of mathematics in eTIMSS 2019 and TIMSS 2015.

  Keywords: eTIMSS 2019. TIMSS 2015. Mathematics. Slovakia.Fourth grade.

  Citácia:

  PUNČOVÁ, Alexandra. Výsledky slovenských žiakov štvrtého ročníka v štúdii TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 z matematiky. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (1), s. 107-113. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.1.107-113