Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.68-76

  Autor: Helena Orieščiková

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 68-76

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The submitted entry describes the position of a special education teacher in individual principles and decrees followed up according to their time sequence. It also describes qualification premises for the implementation of the position of special education teacher with the intent of various principles and decrees. Information about the activity of the special education teacher at schools and school facilities are supplementing this issue.

  Keywords: School. Special education teacher. Tasks of a special educator. Qualification. Legislation.

  Citácia:

  ORIEŠČIKOVÁ, Helena. Školský špeciálny pedagóg v školách a školských zariadeniach. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 68-76. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.68-76