Vedomosti v úzadí – trend reformných snáh alebo slepá ulička pedagogických teórií

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.38-42

  Autor: Tomáš Jablonský

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 38-42

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Does knowledge matter or is the priority to develop skills such as critical thinking, cooperation, problem solving, communication, etc.? The aim of this paper is to present the learning of knowledge, knowledge and skills as a complex and symbiotic system of students' education.

  Keywords: Konwledge. Skills. Learning. Reform. Education.

  Citácia:

  JABLONSKÝ, Tomáš. Vedomosti v úzadí – trend reformných snáh alebo slepá ulička pedagogických teórií. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 38-42. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.38-42