Od Bechera k Wolfovej. Niekoľko poznámok k recepcii literatúry NDR v Encyklopédii spisovateľov sveta (1987)

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.71-80

  Autor: Juraj Dvorský

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 71-80

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The aim of the study is to point out several specific features of the reception of GDR literature in the 1987 Encyclopedia of the World's Writers. It will be represented mainly by selected German prose writers.

  Keywords: Encyclopedia of World Writers. GDR literature. German prose.

  Citácia:

  DVORSKÝ, Juraj. Od Bechera k Wolfovej. Niekoľko poznámok k recepcii literatúry NDR v Encyklopédii spisovateľov sveta (1987). In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 22 (4), s. 71-80. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.71-80