Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.90-94

  Autor: Martina Krušinská

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 90-94

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The text deals with the principles that are key to the musical education of preschool and early school children. In defining the principles, the author is based on the laws of folk art in Slovak folk music culture and on the music-pedagogical principles of Carl Orff based on the musical manifestations of natural cultures.

  Keywords: Music. Child. Music education. Principles. Preschool age. Younger school age.

  Citácia:

  KRUŠINSKÁ, Martina. Princípy hudobnej výchovy pre deti predškolského a mladšieho školského veku. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 90-94. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.90-94