Aktuálny stav, špecifiká a perspektívy edukácie dieťaťa s Downovým syndrómom v materskej škole

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.41-49

  Autor: Jana Balážová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 41-49

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: In the study we provide the results of research which approach the current state of education of children with Down Syndrome in preschool. Here are some ideas that can help to more effective implementation of inclusive education in preschool and outline perspectives of implementation of inclusive education of children with Down Syndrome in preschool.

  Keywords: Child with Down syndrome. School integration. Inclusive education. Specifics of education.

  Citácia:

  BALÁŽOVÁ, Jana. Aktuálny stav, špecifiká a perspektívy edukácie dieťaťa s Downovým syndrómom v materskej škole. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 41-49. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.41-49