Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.157-166

  Autori: Alžbeta Lobotková, Dáša Porubčanová, Jana Hanuliaková

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 157-166

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper presented study approaches the issues, determinants and different typologies od the teacher ́s interaction style at a secondary vocational school. Due to the fact that self-evaluation is the basic manifestation of a teacher ́s self-reflection competence, the study brings the results of a survey, where the goal was to analyse the interaction style of a secondary vocational school teacher with a comparison of the results of the self- evaluation of one ́s own interaction style with the evaluation of the teacher by the students.

  Keywords: Teacher. Interaction Style. Education.

  Citácia:

  LOBOTKOVÁ, Alžbeta – PORUBČANOVÁ, Dáša – HANULIAKOVÁ, Jana. Interakčný štýl učiteľa v edukácii na SOŠ. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 157-166. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.157-166