Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.9-18

  Autor: Silvia Adamová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 9-18

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: This paper reflects some aspects and problems of diagnosing and evaluating the musical interpretation of performances, regardless of the level of education. It brings a view of the issue from the general didactic-diagnostic view, to specific proposals for individual criteria of rating of the given performances.

  Keywords: Diagnostics. Evaluating. Music. Interpretation. Performance.

  Citácia:

  ADAMOVÁ, Silvia. Vybrané aspekty diagnostikovania a hodnotenia hudobno-interpretačných výkonov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 9-18. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.9-18