Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.113-121

  Autor: Jordana Palovičová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 113-121

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article pays tribute to one of the most distinguished Slovak artists and outstanding professors of the Academy of Performing Arts in Bratislava, professor Daniela Varínska on the occasion of her recent jubilee.

  Keywords: Daniela Varínska. Piano. Hammerklavier. Conservatory. Leningrad Conservatory. Academy of Performing Arts. Chamber music. Recordings. Teaching.

  Citácia:

  PALOVIČOVÁ, Jordana. Grande dame slovenského interpretačného umenia prof. Daniela Varínska. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 113-121. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.113-121