Štátne výchovno-vzdelávacie programy predprimárnej edukácie Slovenskej republiky a Maďarska

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.15-25

  Autori: Diana Borbélyová, Alexandra Nagyová, Katalin Hajduné Holló, Krisztián Józsa, Judit Podráczky

  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok

  ISSN: 1335-9185

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 15-25

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The education policies of the European Union countries have their own specificities and differences. These differences can be seen not only in direct educational activities, but also in the legislatively binding curriculum documents for pre-primary education. The present study deals specifically with the comparison of the State Curriculum for Pre-primary Education in Kindergartens 2016 (Slovak Republic) and the National Education Programme 2012 (Hungary).

  Keywords: Hungary. Content analysis. Pre-primary education. Slovak Republic. State educational programmes.

  Citácia:

  BORBÉLYOVÁ, Diana et al. Štátne výchovno-vzdelávacie programy predprimárnej edukácie Slovenskej republiky a Maďarska. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 22 (4), s. 15-25. ISSN 1335-9185. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.15-25