Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.126-134

  Autor: Karin Patúcová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 4

  Strany: 126-134

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The topic has an ambition to uncover the primordial motives of human creativity. Through a deep introspection into one's own inner self, it explores the ability of materia - it's visual expression, demonstrates it's "status quo".

  Keywords: Wildness. Artistic Intervention. Body. Landscape. Identity.

  Citácia:

  Patúcová, Karin. Divokosť ako prostriedok hľadania vlastnej identity. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (4), s. 126-134. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.4.126-134