Analýza bezpečnostných aspektov vybraných zdrojov ionizujúceho žiarenia

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.2.54-57

  Autori: Lukáš Lacko, Jozef Babečka

  In: Zdravotnícke štúdie

  ISSN: 1337-723X

  Ročník: 15

  Číslo: 2

  Strany: 54-57

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Our article deals with the analysis of sources of ionizing radiation, focusing on sources in medical sciences. It describes the physical properties of individual types of ionizing radiation and the possibilities of protection against its negative effects on the body. It characterizes natural and artificial sources of ionizing radiation and describes the technology used to generate artificial ionizing radiation.

  Keywords: Sources of ionizing radiation. Physical properties. Safety.

  Citácia:

  LACKO, Lukáš – BABEČKA, Jozef. Analýza bezpečnostných aspektov vybraných zdrojov ionizujúceho žiarenia. In: Zdravotnícke štúdie [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 15 (2), s. 54-57. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.2.54-57