Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.19-27

  Autor: Patricia Biarincová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 19-27

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper deals with archetypal symbols in the context of action art, artistic strategies, artistic and technological approaches, media / multimedia that carry information, transformed ideas, references, signs and symbols.

  Keywords: Action art. Archetypes. Land art. Symbols. Elements.

  Citácia:

  BIARINCOVÁ, Patricia. Archetypálne symboly v rámci akčného umenia. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 19-27. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.19-27