Výtvarné zobrazenie Dolného Kubína a jeho okolia v tvorbe Arnolda Weisza-Kubínčana

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.28-34

  Autor: Michal Čajka

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 4

  Strany: 28-34

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The article focuses on the artistic interpretation of Dolný Kubín and its immediate surroundings by an important representative of the expressionist position of Slovak modernism – Arnold Weisz-Kubínčan. Through his work, he demonstrated his unique relationship with the region to which he immigrated as a child.

  Keywords: Slovak modernism. Arnold Weisz-Kubínčan. Orava region. Dolný Kubín. Landscape painting.

  Citácia:

  ČAJKA, Michal. Výtvarné zobrazenie Dolného Kubína a jeho okolia v tvorbe Arnolda Weisza-Kubínčana. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (4), s. 28-34. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.4.28-34