Vybrané aspekty komplexného systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov vo vyučovaní odborných predmetov

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.82-90

  Autor: Slávka Čepelová, Lívia Hasajová, Silvia Jakabová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 82-90

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper discusses the effect of systematic work with pupils' self-evaluation during teaching professional subjects. It approximates the requirements for the student's current assessment, with an emphasis on motivation and educational goals of professional teaching. It points to the necessity, the need to get acquainted with the implementation of comprehensively developing evaluation in practice, using the book "Evaluation and student self-evaluation".

  Keywords: Self-evaluation. Motivation. Professional education. Teaching goals.

  Citácia:

  ČEPELOVÁ, Slávk – HASAJOVÁ, Lívia – JAKABOVÁ, Silvia. Vybrané aspekty komplexného systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov vo vyučovaní odborných predmetov. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 82-90. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.82-90