Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.3.112-117

  Autor: Patricia Biarincová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 3

  Strany: 112-117

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: Documentary photographs of Karel Plicka, Martin Martinček are interesting for us not only as valuable historical documents, but also for their great artistic value. In this paper we will present practical examples of how documentary photography can be used in contemporary visual art education.

  Keywords: Documentary photography. Art education. Creativity. Folk art. Tradition.

  Citácia:

  BIARINCOVÁ, Patricia. Fotografia dokumentalna w edukacji artystycznej. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (3), s. 112-117. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.3.112-117