Laboratórna diagnostika a liečba difúzneho veľkobunkového lymfómu z B- buniek

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.16-21

  Autori: Ivan Ondrášik, Marika Lorenčíková, Jaromír Tupý, Miriam Tupá, Elena Martišová, Janka Filická, Katarína Ondrášiková

  In: Zdravotnícke štúdie

  ISSN: 1337-723X

  Ročník: 15

  Číslo: 1

  Strany: 16-21

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: In the review article, we analyze the laboratory diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). We focus mainly on morphological diagnosis, which we also illustrate. Next, we approach the immunophenotypic, cytogenetic and molecular-biological diagnosis of this aggressive lymphoma. We also point to the treatment of DLBCL with a sketch of the current CAR T-cell therapy, which may be a hope for patients if previous procedures fail.

  Keywords: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). Histology. Morphology. Immunophenotyping. Cytogenetics. Molecular biology. CAR T-cell therapy.

  Citácia:

  ONDRÁŠIK, Ivan et al. Laboratórna diagnostika a liečba difúzneho veľkobunkového lymfómu z B- buniek. In: Zdravotnícke štúdie [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 15 (1), s. 16-21. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.16-21