Vzťahová väzba dieťaťa a jej dôsledky pre výchovno-vzdelávací proces v škole

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.162-172

  Autor: Vladimíra Zemančíková

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 5

  Strany: 162-172

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The paper provides a theoretical insight into the topic of attachment and its impact on the educational process. The quality of attachment is presented here as a potential factor of school success, as a risk factor in the development of problem behavior and deficit social competencies of a pupil with a less favorable type of attachment. The paper concludes by outlining the possibilities of the teacher, particularly the class teacher, in supporting pupils with a less favorable type of attachment.

  Keywords: Attachment. School achievement. Problem behavior.

  Citácia:

  ZEMANČÍKOVÁ. Vladimíra. Vzťahová väzba dieťaťa a jej dôsledky pre výchovno-vzdelávací proces v škole. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (5), s. 162-172. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.5.162-172