Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.77-83

  Autor: Bohuslav Stupák

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 77-83

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The study deals with the possibilities of rehabilitation of students with mental disabilities in combination with physical, sensory and health impairments, as well as the occurrence of the most common physical, sensory and health impairments in students with mental disabilities.

  Keywords: Mental disability. Comprehensive rehabilitation. Sensory handicap. Medical handicap. Physical handicap.

  Citácia:

  STUPÁK, Bohuslav. Komprehenzívna rehabilitácia osôb so zdravotným znevýhodnením. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 77-83. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.77-83