Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.31-40

  Autor: Barbora Kováčová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 21

  Číslo: 3

  Strany: 31-40

  Rok vydania: 2022

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: The study describes concrete possibilities of creating an inclusive environment in a kindergarten. The concrete possibilities are based on the research conducted in kindergartens (N=25) and aim to make inclusion real from the aspect of environmental readiness from an early age.

  Keywords: Inclusive education. Environmental readiness. Child with disabilities.

  Citácia:

  KOVÁČOVÁ, Barbora. Reálna podpora inkluzívneho vzdelávania v slovenskej materskej škole. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 21 (3), s. 31-40. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2022.21.3.31-40