Digitálne kompetencie učiteľa primárneho vzdelávania v oblasti používania softvéru so zreteľom na sebahodnotenie a využívanie v praxi

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.72-79

  Autor: Mária Karasová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 1

  Strany: 72-79

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: This contribution is focuses on a specific area of digital literacy measurability, namely the ability to work with software. It presents partial results of the research, which was conducted within the project VEGA 1/0748/20 Diagnosing Digital Literacy of Primary School Teachers in the Context of Undergraduate Training and Educational Reality. It presents the area of computer and interactive whiteboard use in the context of self-assessment and real-world skills of teachers and future teachers. It also summarizes the programs that teachers in primary education use during their teaching.

  Keywords: Digital competencies. Software. Teacher. Primary education.

  Citácia:

  KARASOVÁ, Mária. Digitálne kompetencie učiteľa primárneho vzdelávania v oblasti používania softvéru so zreteľom na sebahodnotenie a využívanie v praxi. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (1), s. 72-79. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.1.72-79