Aktualizované požiadavky inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni vzdelávania

  Fulltext (.pdf)

  https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.101-109

  Autori: Slávka Krásna, Silvia Barnová

  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  ISSN: 1336-2232

  Ročník: 22

  Číslo: 5

  Strany: 101-109

  Rok vydania: 2023

  Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Abstract: In the proposed study, the authors deal with the updated requirements for inclusive education in tertiary education in relation to available research findings from both Slovak and international scientific environments.

  Keywords: Education. Inclusion. Inclusive education. Tertiary education.

  Citácia:

  KRÁSNA, Slávka – BARNOVÁ, Silvia. Aktualizované požiadavky inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni vzdelávania. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2023, 22 (5), s. 101-109. ISSN 1336-2232. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/ssf.2023.22.5.101-109