Využite služby univerzitnej knižnice

  Využite výpožičné alebo konzultačné služby univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity

  Chcem vedieť viac

  Najkrajšia univerzitná knižnica

  • 5035 m2 pre čitateľov UK KU a 561 študijných miest
  • 401 PC s pripojením na internet
  • 187 455 knižných jednotiek – voľný výber
  • 171 titulov periodík – oddelenie periodík
  • 3 tiché študovne, 1 digitálna študovňa
  • 3 bookeye – samoobslužné skenovanie
  • 3 selfcheck – samoobslužné vypožičanie a vrátenie kníh
  • 4 biblioboxy, konferenčná a výstavná miestnosť

  Viac o univerzitnej knižnici KU

  Najkrajšia univerzitná knižnica