• Výpožičné
  • absenčné - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice
  • prezenčné - výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice
 • Konzultačné
  • inštruktážne videá
  • o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
  • konzultácie pri využívaní informačných technológií