• Výpožičné
   • absenčné - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice
   • prezenčné - výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice
  • Konzultačné
   • inštruktážne videá
   • o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
   • konzultácie pri využívaní informačných technológií