Pracoviská univerzitnej knižnice KU

    Pracoviská univerzitnej knižnice KU

    Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku má okrem ústrednej knižnice v Ružomberku aj dve čiastkové knižnice, ktoré sú neoddeliteľnou integrálnou súčasťou UK KU:

    • čiastková knižnica UK KU na Teologickej fakulte KU so sídlom v Košiciach,
    • čiastková knižnica UK KU na Teologickom inštitúte (TI) v Spišskej Kapitule so sídlom v Spišskom Podhradí.

    Univerzitná knižnica KU - pracovisko Košice